Kløverstier - Vejby


Sort rute / Godhavn

GODHAVN

Som en døgnåben behandlingsinstitution med intern skole, tages imod unge i alderen 9-20 år, drenge såvel som piger, som har tilpasningsvanskeligheder i de rammer, de befinder sig i.

Behandlingspædagogikken på Godhavn tager udgangspunkt i, at ethvert barn har ret til at blive behandlet individuelt, ud fra en særlig tilrettelagt og målrettet behandlingstænkning, der tager højde for barnets historie og følelsesmæssige samt kognitive forudsætninger for at indgå i kontakt og relation med sin omverden.

Der er 5 (nyrenoverede) boafdelinger med separate værelser til alle, og mulighed for gradvis

botræning via lejligheder på Godhavns ca. 1 kvadratkilometer store grund.

Godhavn har eget motionsrum, stor gymnastiksal, motorcrossteam og udendørs

fodboldbaner. Desuden råder Godhavn over et sommerhus og sejlskibet Sleipner.

I fire af behandlingsafdelingerne er der plads til 8 børn/unge. I den 5. er der plads til 4. Hver

afdeling har tv-stue, køkken-alrum, aktivitets- og computerrum.

En gang om måneden afholdes der husmøder, hvor de unge kan fremsætte forslag til

ændringer på afdelingen, samt ønsker til madplanen, som laves ud fra rammerne i Godhavns

kostpolitik.

Hver afdeling er desuden repræsenteret med en elev i et elevråd, der er organiseret under

Godhavns Skole og som repræsenterer Godhavn indad og udadtil.

Godhavns interne skole rummer plads til 35 børn/unge, som er døgnanbragte, og derudover er der mulighed for enkelte dagbehandlingspladser.

Der er 9 skolelærere og en skoleleder. Målet er, at alle elever styrkes til et udeskoleforløb og i retning af en 9. klasses afgangsprøve.

Til skolen er der knyttet værksteder i form af smedje, tømmerværksted, multiværksted, køkken samt glasværksted.

Godhavn er organiseret som en selvejende erhversdrivende fond med en samarbejdsaftale med Gribskov Kommune, og har i dag 90 fastansatte medarbejdere udover forstanderen, Søren Skjødt, der har været forstander i mange år.

I en folder om Godhavn står der at ”Behandlingsmiljøet er meningsskabende og har en angstdæmpende funktion. Behandlingen tager udgangspunkt i en selværdsopbyggende tilgang, der sikrer mulighed for identitetsskabelse og gradvist øger evnen til mentalisering, socialisering samt til i højere grad at fungere selvstændigt.”

 

Godhavn Børnehjem grundlagdes i 1893 af Axel Chr. Frydensberg og blev selvejende institution i 1908. I 1913 blev det omdannet til Drenge- og Lærlingehjem for 80 drenge i 12-18 års alderen – med omfattende faguddannelse (landbrug og forskellige håndværk)


13/08/2016