Kløverstier - Vejby


Grøn rute / Vejby Station

Hvad fremtiden skal byde på for stationsbygningen er pt. ukendt, ved vedtagelse af en lokalplan i 2009 for Vejby Station og det nærliggende område blev der mulighed for at udstykke og bygge en række helårsboliger på området omkring stationen.

Lokalbanen afhændede området i 2008 til to lokale forretningsmænd, Jan Haarkjær og Bjørn Olsen, som i den forbindelse ville give selve stationsbygningen til foreningen Vejby Kulturhus.

 


Foto: Jesper Reinfeldt.

Gennem flere år forsøgte foreningen at finde finansiering til en slags kulturhus i den gamle stationsbygning. Planen blev dog til sidst opgivet, da pengene ikke kunne findes trods en stor indsats af de implicerede Vejby-borgere.

Stationsbygningen blev bygget i 1924, ifølge lokalplanen fra 2009  er bygningen bevaringsværdig og må bla. ikke nedrives.


24/08/2016