Kløverstier - Vejby


Oldtidsminde

Bunden af en i 1943 undersøgt gravhøj I centrum af højens dobbelte fodkrans en stenalders hellekiste (1800 før Kristus), 
hvori fandtes tre begravelser de to med flintdolk. 


Ved sydfoden af den lille høj en anden hellekiste. Til dels bygget af den ældre hellekistes dæksten. 
Der fandtes i højen i alt 28 grave og stenlægninger fra sten-, bronze- og jernalder. 

Se mere her


21/09/2016