Kløverstier - Vejby


Sort rute / Slugten - Markvænget

SLUGTEN

Nedgangen til stranden her for enden af Markvænget kaldes Slugten.

Her har altid været åbning i terrænet, så man kunne gå ned på stranden. Tidligere var her også et redningshus, men det er nedrevet og der har været ændringer i kystlinien efter storme.

Nu er der lavet sti og trappe, og der er også stiforbindelse fra Dyssevænget.


14/08/2016