Kløverstier - Vejby


Blå rute / Kongehøjen

Kongehøjen

Bronzealderhøjen KONGEHØJEN er en stor gravhøj, der er beliggende i nærheden af børnehaven Bakketoppen ved Tisvildevej. I mange år var højen meget tilvokset med træer og buske, så det mere lignede en skov.

 

Vejby Lokalråd afholdt en visionsdag i efteråret 2013, hvor der blev nedsat en gruppe, som gik i gang med at arbejde for at få ryddet højen. Gribskov Kommune var positive overfor ideen, og der blev lavet aftale med ejer og forpagter af jorden, hvor højen ligger. Samtidig blev der taget kontakt til Kulturstyrelsen, som havde positiv holdning til at højen blev ryddet for de fleste træer.

Spændende var det at se, at der blev fældet og ryddet omkring 100 træer. Flot at Gribskov Kommune bakkede op om tanken og sørgede for at arbejdet blev udført.

Forpagteren sørger for ved tilsåning af marken, at der er adgang via en sti op langs skellet ned mod idrætsbanen fra halområdet.

Højen skal fremover plejes en gang om året i juli/august, hvilket lokalrådet står for.


11/08/2016