Kløverstier - Vejby


Rød rute / Vejby Gadekær

Vejby Gadekær

 

På gamle kort over Vejby tilbage i 1700-tallet ses gadekæret aftegnet. Der var naturligt tilløb og gadekæret blev brugt til vanding af dyrene. Gårdene lå jo midt inde i byen, og gadekæret har også fungeret som branddam. Maleren Th. Lundbye har brugt det som motiv i sommeren 1843, hvor han opholdt sig her i Vejby hos P.C.Skovgaard.

Lige efter 1960 blev gadekæret gjort mindre i forbindelse med, at der blev etableret fortove i byen. Nu blev der støbt kanter og lavet indhegning rundt om gadekæret af sikkerheds grunde.

Senere valgte vejbyerne, at der blev støbt fast bund og vanddybden mindsket.

I 1994 fik Vejby Gadekær Helsinge Kommunes forskønnelsespris for smukt udført restaurering, og der blev opsat en bronzeplade med indskrift på en af stenene ved gadekæret.

I dag varetager Gadekærslauget vedligeholdelse og rensning en gang om året.


13/08/2016