Kløverstier - Vejby


Blå rute / Jernbanen - Udsigt til Ørby

Om jernbanen

I 1897 var der åbnet jernbaneforbindelse fra Hillerød til Helsinge.

Der blev taget initiativ til banen skulle forlænges til Tisvildeleje og i 1907 enedes man om et projekt med  Helsinge-Tisvildebanen. Der skulle imidlertid gå mange år, før det blev en realitet, da der blandt andet skulle skaffes anlægskapital og anlægstilladelse.

Man blev enige om, at banen skulle føres syd om Vejby, og Tisvilde Station skulle lægges så nær Tisvildeleje som muligt. Vejby-Tibirke sogneråd stillede den betingelse, at banen skulle gå gennem Ørby for at give tilskud til banen.”

 

Men endelig i sommeren 1923 var jordarbejdet i fuld gang. Bygningerne var færdige i juni 1924. Derimod skulle det vise sig, at banens over- og underbygning kom til at volde besværligheder og forsinkelser. For at skaffe grus nok anskaffedes yderligere en grusgrav ved Dyndmosegård, og der blev lagt spor ud til graven fra Vejby station.

I dag fremstår det gamle grusspor som en sti langs Saxenkoludstykningen ud mod Møngevej.

Endelig efter 17 års besværligheder blev Tisvildebanen indviet d. 18. juli 1924, der var den første officielle åbningsdag. Inden da havde man foretaget 10 prøvekørsler, for at personalet kunne blive indøvet. Samtidig kunne publikum også blive ”indøvet” og køre med gratis. Ikke mindre end 3600 passagerer benyttede sig af denne mulighed.

På den ny banes første søndag befordredes 1004 passagerer, og i august var der mere end dobbelt så mange. Tisvildebanen blev en succes! Den har haft stor betydning for hele udviklingen her i vores område.

 

Udsigt mod Ørby Baun

På baunens top blev i 1920 rejst en genforeningssten, der bærer inskriptionen ”Sønderjylland 1920”.

Fra 1927 til 1969 holdt Vejby Idrætsforening  hvert år fest på Ørby Baun 2. pinsedag. En fest som trak folk til fra det meste af Nordsjælland. ”Baunehullet” blev omdannet til balplads. Der er også blevet spillet dilettantforestillinger og har været afholdt grundlovsfester.

I dag ejes området af privatpersoner.


13/08/2016