Kløverstier - Vejby


Sort rute / Udsigtspunkt/Vejbykoggen

Fra udsigtpunktet kan man se:

Rågeleje
Kullen
Hesselø
Vejbykoggen
 

Rågeleje
Rågeleje var tidligere et lille fiskerleje. I dag er det en kyst- og sommerhusby i Nordsjælland med 818 indbyggere. Rågeleje er beliggende i Vejby Sogn ved Kattegat to kilometer sydvest for Udsholt Strand, to kilometer nordøst for Vejby Strand og 10 kilometer nord for Helsinge.

Befolkningstal809 (2013)

Historie
Rågeleje var oprindeligt et lille fiskerleje ved Nordsjællands kattegatkyst imellem Gilleleje og Tisvildeleje. Navnet betyder "Rågens bådeleje", hvor "Råge" angiveligt henviser til den nu forsvundne by, Roka. Senere er navnet forbundet med fuglen, rågen, som blandt andet var bomærke for Raageleje Kro. De første fiskere bosatte sig ved Højbro Åens udløb, som i dag er overdækket og ligger under landevejen. I henhold til jordebogen for Kronborg og Frederiksborg len 1582-83 havde Rågeleje 24 fiskere, som kun ydede fisk i landgilde.
Der blev bygget en bølgebryder, som havet med tiden har ødelagt, der hvor fiskebådene blev trukket op påstranden. Det ældste fiskerhus stammer fra 1752. Feriegæster og turister begyndte at komme i starten af 1900-talletog fra denne periode stammer mange af de smukke ejendomme, som stadig præger området [3]. På et gammelt, detaljeret kort fra 1915, tegnet af Franz Sedivy, er de største ejendomme indtegnet sammen med oplysninger om ejerne, i vid udstrækning sommerresidens for velstillede københavnere. Af kortet fremgår også, at Rågeleje dengang havde både et badehotel og en kro. Trappen som kaldes Hoteltrappen fra stranden op ad skrænten til plantagen, førte oprindeligt op til Raageleje Badehotel der lå ved St. Orebjergvej 32, hotellet nedbrændte i november, 1951. Selve skrænten blev fredet allerede i 1940 på initiativ af grundejerlavet.

Kullen
 

Ligger ca. 35 km nord for Helsingborg.

Kullen er et af Sveriges mest storslåede naturreservater. Det er et otte km langt bjerg, der tilbyder næsten alt, man kan ønske sig af naturoplevelser.

Naturen på Kullen er meget varieret med klippekyst, bøgeskove, lynghede, store engområder og småsøer. Her yngler omkring 90 forskellige fuglearter og mange hjorte. Fra det højeste punkt Håkull, 187 meter over havet, har man en flot udsigt over landskabet. Kullens kyst er Sveriges mest besøgte dykkersted og et af Sveriges få marinereservater.
 

Hesselø
 

Hesselø er 0,71 km² stor. 1,5 km lang pog og 700 m bred.
Øen fik sit navn efter sælerne, som man tidligere drev jagt på der, og som også i dag hyppigt findes der. Blandt andet derfor er Hesselø et naturreservat med stærkt indskrænkede besøgsmuligheder. Øen er udpeget som EU-habitatområde. Øens højeste punkt er 20 meter over havet. På dette sted står et 24 meter højt fyrtårn (Hesselø Fyr). Efter at fyrtårnet blev automatiseret er indbyggertallet faldet fra 16 personer i 1955 til 2 i år 2000. Siden 2005 er øen ubeboet. På øen findes en vejrstation drevet af Danmarks Meteorologiske Institut, såvel som en kirkegård, hvor der først og fremmest ligger begravede skibbrudne, som flød i land her.
Ud fra nordvestspidsen af øen strækker der sig et tre kilometer langt rev, hvorfra enkelte klipper rager op af vandet. Revet er markeret med en bøje. Fra sydøst strækker der sig en smal sandspids 1,5 kilometer ud i havet. Ved sydøstenden er der en klippe, som på stormfulde dage bryder bølgerne, også denne klippe er markeret med en bøje.
Farvandet omkring Hesselø og stenrevet nordvest og sydøst for øen er fredet. Selve øen er ikke fredet.
 

Vejby Koggen


 

I august 1976, fandt en 16-årig dreng et skibsvrag ved Vejby strand. Vraget lå på ca. 2 meter vand, og der var mange fund spredt ud over bunden. Der var blandt andet guldmønter, kobberkar, malmgryder, tintallerkener, tovværk, sejldug og andre tekstiler. Vraget var en kogge, et skib som Hansestæderne brugte til søhandel fra omkring 1200-tallet. En kogge er et fladbundet skib, der kan rumme en stor last. Skibssiderne er høje og klinkbyggede.


 

Man fandt 110 engelske guldmønter dateret 1351 – 1377. Desuden en gylden fra Lybæk og en flamsk mønt fra cirka 1330.

Skibsforliset skete sidst i 1370-erne.

Se flere billeder her


18/09/2016