Kløverstier - Vejby


Grøn rute/P. C. Skovgaard

P.C. Skovgaard, Peter Christian Skovgaard, 1817-1875, dansk maler.

Født på arvefæstegården Hammerhus i nærheden af Ringsted og søn af landmand Tham Masmann Skovgaard (1794 – 1835) og Cathrine Elisabeth f. Aggersborg (1795 – 1854). Da han var 6 år gammel, måtte hans far afstå gården for derefter i Vejby at ernære sig og sin familie ved en lille købmandshandel.

 

I Udkanten af Landsbyen Vejby

På Kunstakademiet 1831-45 var Skovgaard elev af bl.a. J.L. Lund, men blev også påvirket af C.W. Eckersberg; samtidig blev han udlært malersvend (1835).

Skovgaard studerede den klassiske europæiske landskabskunst, hvilket forklarer hans billeders storladne, ofte monumentale udtryk. Naturstudiet var grundlæggende for hans landskabsopfattelse; derom vidner friskheden i en række skitser fra det veldokumenterede sommerophold med Lundbye i Vejby 1843.

Udsigt over havet fra Møens Klint

Motiverne fandt han oftest på Sjælland, især om foråret og sommeren, fx Udsigt over Skarresø (1845, Statens Museum for Kunst) og flere billeder fra Møns Klint. 1854-55 opholdt han sig i Italien; inspiration fra Claude Lorrains billeder kom til udtryk i fx Sommereftermiddag ved en indsø (1859, Nivaagaard). Med de centrale værker Bøgeskov i maj (1857) og Blegeplads under store træer (1858, begge Statens Museum for Kunst) kom der en ny bredde og fylde i hans kompositioner.

Efter en rejse i 1862 blev hans værker under indtryk af fransk og engelsk landskabskunst mere dramatiske, og koloritten fik større tyngde, fx Sommereftermiddag med en bortdragende regnbyge (ca. 1862-74).

Læs mere om Skovgaard

Skovgaard-Museet

Billeder af P. C. Skovgaard på museet

Købmandsgården i Vejby på Stationsvej  16:

Ved udskiftningen lå der allerede en trelænget gård.
Fra 1823 har Madam Skovgård landhandel her, men forretningen går dårligt

1863 hører vi om, at madam Behrens får tilladelse til at sælge brændevin – her er detailhandel

1882 skænker hun grunden til forsamlingshuset

1894

1905 Jens Larsen – købmand – har telefonstation, så folk kan komme hos ham og ringe

1905 var der detailhandel i Vejby – Unnerup – Holløse

Senere købmænd: 

Johannes Nielsen

Keller Jensen

30-erne      Knud Nebelong Ibsen                   

1945-50    Else Kristensen

1956-63    Købmand Flemming  

1963-84    Poul og Elna Jensen  

Fungerede som købmandshandel i mere end 150 år


30/05/2017