Kløverstier - Vejby


Blå rute / Fjernvarmen

Om fjernvarmen

I sommeren 1994 fik lokalrådene i Vejby og Tisvilde en henvendelse fra det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro A/S om, hvorvidt der var interesse for et naturgasfyret kraftvarmeværk oppe i vort område. Der blev nedsat en arbejdsgruppe af interesserede borgere med seks fra Vejby, fire fra Tisvilde og hvori også deltog repræsentanter fra Hovedstadens Naturgasselskab (HNG), NESA og Carl Bro A/S.


Den lokale interesse var tilstrækkelig stor til, at Vejby-Tisvilde Fjernvarme a.m.b.a. kunne stiftes på en generalforsamling i Vejby Forsamlingshus den 4. januar 1996. Den første bestyrelse bestod af Karl Terpager Andersen, Leif Nielsen og Gert Jensen fra Vejby, Per Christensen, Johs. Jørgensen og Steen Garde fra Tisvilde samt Erik Nørgaard udpeget af Helsinge Kommune. Bestyrelsens opgave var i første omgang at få udarbejdet et detaljeret projekt, få tilstrækkelig mange bindende tilslutninger, udbyde projektet i licitation, sikre en kommunegaranti og opnå de fornødne lån.
I foråret 1997 begyndte nedgravningen af hovedledningerne, samme efterår begyndte nedgravningen af stikledningerne og installeringen af fjernvarme i husene, og de første andelshavere begyndte at få varme fra en interimistisk varmecentral placeret på Godhavn. I foråret 1998 byggede NESA kraftvarmeværket, og den sidste husinstallation var færdig i april 1998. Fra begyndelsen ejede og drev NESA kraftvarmeværket og solgte varmen til fjernvarmeselskabet, der ejede ledningsnettet.
I 2003 opstod der en strid mellem fjernvarmeselskabet og NESA om varmeprisen. Striden endte med en tilbagebetaling fra NESA, samt at fjernvarmeselskabet købte kraftvarmeværket pr. 1. januar 2006, således at Vejby-Tisvilde Fjernvarme i dag ejer og driver både kraftvarmeværket og ledningsnettet.


I 2012-13 opførtes et solvarmeanlæg på 8000 m2, som ligger øst for værket. Anlægget kostede 18.3 mio. kr., og det blev startet op 1. april 2012. Det kan producere ca. 3700 MWh på et normalt år, hvilket dækker ca. 80 % af varmeforbruget om sommeren eller ca. 20 % procent af den samlede, årlige varmeforbrug.
For tiden (dvs. 2015-16) er værket ved at få projekteret et træfliskedelanlæg, der kan yde 1,5 MW svarende til 30 % af hvad den nuværende gaskedel på 5 MW kan yde. Med træfliskedlen kan en del af den dyre gas, der bruges i gaskedlen, erstattes af billigere træflis. 
Den daglige administration og den daglige drift af værket varetages i et samarbejde med Helsinge Fjernvarme. 
Den årlige omsætning er på ca. 15 mio. kr.
 


20/09/2016