Kløverstier - Vejby


Rød rute / Gravhøj Gadehøj

Gadehøj

Gadehøj her ved Unnerup er fredet. Oprindeligt er den bygget over en hellekiste.

Højen er første gang udgravet i 1886, hvor Nationalmuseet beskrev den på følgende måde:
En ved Veien liggende Høi, hvis sydlige Side er bortgraven; et Leerkar med brændte Been er fundet deri.
Ved yderligere gravninger i 1930 fandtes 2 flintdolke
I 1937 bemærkes det, at " Syd- Vest- og Nordsiden har lidt betydelig Skade ved Gravninger."

 


14/08/2016