Kløverstier - Vejby


Rød rute / Heaterhill

Heatherhill

Heatherhill er selve ikonet for, at det kan svare sig at holde kystlinjen fri for snærende sommerhusbyer. Der er stadig i mange politiske kredse et stort ønske om at bygge tæt på de danske kyster. Men på Heatherhill kan man opleve den store forskel mellem høje fyrretræer i sommerhuskolonierne, og den frie, friske luft på de afgræssede, smukke bakker. Det er en af kontrasterne, når man går en tur ud i de smukke, græsbevoksede bakker. Området er af mange blevet sammenlignet med det skotske højland.

Man kan med god grund undre sig over det engelsk-klingende navn på denne danske fredning. Heatherhill betyder såmænd ”lyngbakke”, og det var naturligt at give den det engelske navn, Heatherhill, efter den største ejendom i fredningen. Det var nemlig tidligere sommerresidens for den velhavende, engelske direktør Vincent og hans familie, der i 1947 medvirkede til at sikre området og dets natur mod udstykning. Senere blev det meste af Heatherhill-området åbnet for offentlig adgang, og overtaget af kommunen. Landstedet var bygget i britisk stil og fornemt indrettet. Det lå på en bakke nær kysten, men er for længst revet ned.

I en avis fra 1966 kunne man læse: ”Professorinde Hedevig Rubin, Holte, købte i 1959 Klitgården af Vejby-Tibirke kommune, der havde erhvervet denne ejendom med tilhørende arealer ca. 75 tdr. land, herunder Heatherhill-området, af den engelske millionøse Edith Walmsley, en datter af den kendte forretningsmand Wincent. Gennem denne erhvervelse lykkedes det professorinden at indrette et lokalt kulturcentrum, idet hun lod gårdens længer ombygge til udstillingslokaler for kunst og til et sommerteater. Et lokalt kunstnersamfund med maleren Mogens Vantore, Unnerup, som drivende kraft har gennem et stykke tid forsøgt at finde en vej for fortsat at have ejendommen til rådighed for kunstnerne, men manglen på kapital har nedstemt forhåbningerne, og kommer der ikke en løsning, vil Vejby-Tibirke egnen være en anerkendt institution fattigere.”

Hede- og overdrevsarter dækker hovedparten af Heatherhill. Disse lave bevoksningstyper med spredte enebær- og gyvelbuske var for få hundrede år siden typiske for Nordsjælland. Specielt mod nordøst i Heatherhill findes der større, sammenhængende arealer med lyng og revling . De iøjnefaldende blomster af nikkende kobjælde og blodrød storkenæb kendetegner området forår og sommer. Floraen er i det hele taget artsrig, både på bakkerne og i den lille sø.

Sommerfuglene nyder godt af det lave, blomsterrige plantedække. I fredningen lever da også helt usædvanligt mange sommerfuglearter, hvoraf en del efterhånden er sjældenheder i det øvrige Danmark. De store bestande af okkergul pletvinge og køllesværmere er karakteristiske for Heatherhill i forsommeren og højsommeren. Hver sommerfugleart er afhængig af én eller få bestemte plantearter, som netop dens larver lever af.

På de store overdrev kan man også se rødrygget tornskade


13/08/2016