Kløverstier - Vejby


Rød rute / Højbro Å

Højbro å

Åen løber fra Valby Hegn gennem Unnerup og Rågemark til udløbet i Rågeleje.

 Grundet oversvømmelse af enge og parceller i sommerhusområdet ved Rågemark, udvidede Frederiksborg Amt åen i bredden i over et forløb af 550 meter i 2006. Dertil etableres der jordvolde langs en del af åens forløb.

 

 Gilleleje Museum overvågede afrømningen af muldlaget og nedgravningen igennem tørvelagene, da det kunne berøre en tidligere registreret stenalderlokalitet med genstande fra Maglemose-kulturen, Ertebølle-kulturen, den grubekeramiske kultur og dolktiden, som ligger i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet. Ligeledes var det muligt, at der ved åen kunne påtræffes spor af gamle overgangs- og vadesteder. Ved den arkæologiske overvågning blev der i åbrinken påvist spor af grøfter og afløb, som kan genfindes på udskiftningskortet fra 1784. Der blev også fundet kulturlag fra stenbrugende tid (stenalder/bronzealder) med tilhuggede flintstykker og dyreknogler.

Højbro Å løber igennem hvad der i dag fremstår som en mindre fossil fjord i til Kattegat. Denne fjord har oprindeligt haft sit udløb i langs Højbro Å og mødt havet hvor Rågeleje i dag ligger. Den fossile fjords forhold er ved Heather Hill uafklarede p.g.a. tilsanding og sandflugt, men det kan ikke udelukkes, at fjorden har haft et yderligere udløb gennem hvad der i dag er Hanebjerg Mose, langs Studebjerg og gennem Heather Hill. Åen fremstår tydeligt som rettet ind, dog blev der ikke påtruffet, hvad der kunne tolkes som et tidligere forløb under denne undersøgelse.

 


13/08/2016