Kløverstier - Vejby


Grøn rute / Rytterskolen og lærerindeskolen

Rytterskolen på Gl. Skolevej 1 og Lærerindeskolen på Gl. Skolevej 3

Den første skole, der blev oprettet i Vejby var en Rytterskole, og det skete i 1721. Vi ved at denne skole ligesom alle de øvrige af Frederik 4.'s Rytterskoler blev bygget efter samme grundplan. ”Den Gamle Skoles” bygninger ligger den dag i dag på Gl.Skolevej 1 og er i dag indrettet som privat beboelse indrettet med lejligheder. Denne skole fungerede fra 1721 til 1912.

Fra en gammel byplanmåling af Vejby By i 1809, kan man se, at der på det tidspunkt var tilføjet en længe mod syd, antagelig en staldlænge. Der blev ved udskiftningen i 1786 også tillagt en jordlod – øst for skolen og kirken. En del af lærerens løn blev udgjort af at han dyrkede jorden.

Senere i 1869 blev der ved siden af bygget et hus (anført i Personalia i den gamle EMBEDSBOG), og i dette hus indrettedes en Pogeskole i 1870-erne. Her blev den første lærerinde antaget til de små elever.

Vi formoder at skolen har fungeret i disse rammer indtil 1905, hvor Lærerindeskolen ved Sandgraven på Gl.Skolevej 3 blev opført. Indtil 1951 gik de yngste elever i Vejby i skole her. Herefter rykkede eleverne og lærerinden op til Vejby Skole på Tisvildevej. Man kan stadig se de gamle skolevinduer på bygningen, der husede lærerindeskolen.

 

Tavlen fra Rytterskolen blev i 1912 flyttet op på Vejby Skole, der var blevet opført på Tisvildevej og kan stadig ses der.

Rytterskoletavlen

På rytterskolerne blev der ofte over indgangen opsat en sandstenstavlemed indskrift med Frederik 4.s spejlmonogram og et vers på dansk.

Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet. At Sygdom Kriig og Pest mig intet ondt har voldet. Thi Yder jeg min Tack, og breder ud DIT Navn. Og bygger Skoler op, de fattige til Gavn. GUD lad i dette Værck DIN Nådes fylde kende! Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens ende! Lad altid på min Stool, een findes af min Ætt Som mener DIG MIN GUD! og DISSE SKOLER Rætt.

 

 


15/08/2016