Kløverstier - Vejby


Sort rute / Maglemosen

Mange af de stier vi har omkring Vejby er hævdvundne kirkestier. Således også denne der går fra Holløselund til Vejby. Hele området var før præget af store gårde, hvoraf de fleste i dag er udstykket til parcelhuskvarterer eller sommer-husgrunde. Dette skete i 70’erne. En del af det tidligere landbrugsland er omlagt til skov og braknatur. Bier, kronvildt og mennesker nyder i dag godt af dette.


20/09/2016