Vejby lokalråd

 

Samarbejde mellem foreninger, institutioner og borgere 

i Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby

 

 

"Vejby lokalråds formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet.
Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet.
Det er rådets opgave at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet.
Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Gribskov Kommune." 
Vedtægter for Vejby Lokalråd

Lokalrådet s medlemmer er udpeget af Vejby kirke, Sankt Helene Skole, 3 grundejerforeninger, Vejby Idrætsforening, Trongårdsforeningen og Vejby Forsamlingshus og derudover er der 4 borgervalgte medlemmer.

Her på hjemmesiden kan du læse om de fælles arrangementer og projekter, som lokalrådet støtter og aktivt arbejder med.

"Udviklingen kommer af sig selv - det gør fremskridtet ikke" Jakob Reddersen på Visionsdag for Vejby 2012

Kom og vær med - Støt op om et aktivt lokalliv - bidrag med din stemme og dine ideer.

 

Visioner for Vejby


Ideer og input fra Visionsaften 2019

Efter inspirerende oplæg fra aftenens gæster Peter Plant fra Årets Landsby Torup og Susse Manthey Olsen fra bibliotekerne, bidrog de godt 50 deltagere med mange ideer under debatten og på små sedler på inspirationstavlerne. Dermed har Lokalrådet fået et væld af input til, hvad der bør arbejdes med de kommende år.

Du kan se alle forslagene samlet på nedenstående dokument. Forslagene står usorteret under de overskrifter, hvor deltagerne selv valgte at placere deres ideer.

Læs alle forslagene:  Ideer fra Visionsaften 2019

 

Link til tidligere Visionsdag i 2013

Vejby Lokalråd