Samarbejde mellem foreninger, institutioner og borgere 

i Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby

 

 

"Vejby lokalråds formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet.
Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet.
Det er rådets opgave at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet.
Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Gribskov Kommune." 
Vedtægter for Vejby Lokalråd

Lokalrådet s medlemmer er udpeget af Vejby kirke, Sankt Helene Skole, 3 grundejerforeninger, Vejby Idrætsforening, Trongårdsforeningen og Vejby Forsamlingshus og derudover er der 4 borgervalgte medlemmer.

Her på hjemmesiden kan du læse om de fælles arrangementer og projekter, som lokalrådet støtter og aktivt arbejder med.

"Udviklingen kommer af sig selv - det gør fremskridtet ikke" Jakob Reddersen på Visionsdag for Vejby 2012

Kom og vær med - Støt op om et aktivt lokalliv - bidrag med din stemme og dine ideer.

 

Medlemmer

Erik Malling Sørensen, Formand
Vesterled 4
3210 Vejby
4870 6364
e.mallings@mail.dk
Repræsenterer:  Valgt

Citta Flensted, Næstformand
Melhøj Park 17
3210 Vejby
4070 1954
cittaflensted@gmail.com
Repræsenterer:  Melhøj Park

Lis Hansen, Kasserer
Kælderbjergvej 19
3210 Vejby
4870 5854
lispearl@lic-mail.dk
Repræsenterer:  Valgt

Bente Christoffersen, Sekretær
Kælderbjergvej 18
3210 Vejby
4870 6496
bec@outlook.dk
Repræsenterer:  Valgt

Michael Erichsen, 
michael@myerichsen.net
Repræsenterer:  Valgt

Bent Madsen, 
Møngevej 1
3210 Vejby
4059 5200
info@bm-grafik.dk
Repræsenterer:  Vejby Forsamlingshus / Vejby Nyt

Ulla Mynster, 
Lundehøj 23
3210 Vejby
48706400
ullam@besked.com
Repræsenterer:  Trongårdsklubben

Nanna Juel-Jacobsen, 
pierre.nanna@live.dk
Repræsenterer:  Skt. Helene Skole

Niels Jørgen Larsen, 
Kælderbjergvej 23
3210 Vejby
40147398
Njl1958@mail.com
Repræsenterer:  Idrætsforeningen

Ulrik Pilemand, 
Kirkebakken 4
3210 Vejby
4870 6294
up@km.dk
Repræsenterer:  Vejby Kirke

Gustaf H. Larsen, 
Kælderbjergvej 34
3210 Vejby
48706168
eligus@hotmail.dk
Repræsenterer:  Vejby Borger- og Grundejerforening

Jesper Andersen, Repr. delt m/Donald Axel
Repræsenterer:  Kælderbjerg/Saxenkold Grundejerforening

Donald Axel, Repr. delt m/J. Andersen
Repræsenterer:  Kælderbjerg/Saxenkold Grundejerforening

Anne Grell, Suppleant & Webredaktør
anne.grell@gmail.com
Repræsenterer:  Valgt

Mie Bauditz, suppleant
Hyldeager 7
3210 Vejby
5192 74 05
mie.bauditz@gmail.com
Repræsenterer:  Valgt