Vejby lokalråd

 

Samarbejde mellem foreninger, institutioner og borgere 

i Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby

 

 

"Vejby lokalråds formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet.
Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet.
Det er rådets opgave at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet.
Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Gribskov Kommune." 
Vedtægter for Vejby Lokalråd

Lokalrådet s medlemmer er udpeget af Vejby kirke, Sankt Helene Skole, 3 grundejerforeninger, Vejby Idrætsforening, Trongårdsforeningen og Vejby Forsamlingshus og derudover er der 4 borgervalgte medlemmer.

Her på hjemmesiden kan du læse om de fælles arrangementer og projekter, som lokalrådet støtter og aktivt arbejder med.

"Udviklingen kommer af sig selv - det gør fremskridtet ikke" Jakob Reddersen på Visionsdag for Vejby 2012

Kom og vær med - Støt op om et aktivt lokalliv - bidrag med din stemme og dine ideer.

 

Tidligere aktiviteter


Visionsdag 2013

Lørdag den 14. september 2013 havde Vejby Lokalråd inviteret alle i Vejby og omegn til inspirations- og arbejdsdag på Sankt Helene Skoles Vejbyafdeling. Godt 40 personer mødte frem og bidrog aktivt med ønsker og ideer.

Se mere fra dagen her

Dagen blev startskuddet på flere samarbejdsprojekter, som efterfølgende blev realiseret: "Kløverstier" i Vejby, "Vejby - en by med udsigt", "Vejbykunst" og rydning og vedligeholdelsesplan for Kongehøjen.

 Loppemarkeder 2003 - 2017 i den gamle skolegård på Vejby skole.

I sensommeren 2017 pakkede lokalrådet loppemarkedet ned for sidste gang.

Tilslutningen fra både stadeholdere, loppekunder og frivillige var dalet de seneste år. Loppemarkedet blev drevet af en gruppe trofaste frivillige, hovedsageligt "gamle" lokalrådsmedlemmer i samarbejde med Vejby skole, hvor en ligeså trofast tovholder for skolebørn og forældre i alle årene samlede penge ind fra skolebørnenes salg af kaffe & kage, udlejning af borde og stadebetalingen. Tilskuddet fra loppemarkedet har gennem årene givet et godt tilskud til lejskolekassen, der bl.a. har betydet at flere rejser kunne gå til rejsemål udenfor Danmark. 

Lokalrådets fomand og tovholder på Loppemarkedet skrev i Vejby Nyt i september 2017.

Vejby Lokalråd har nu i 14 år afholdt loppemarked i samarbejde med skolen, men da der ikke er lærere eller forældre, som vil overtage det job lærer Jørn Larsen har haft i alle årene, så bliver der ikke noget loppemarked i 2018. Vi har fået mange positive tilkendegivelser vedr. vores loppemarked, det vil jeg gerne sige tak for. Jeg vil også takke de mange trofaste stadepladsholdere, som år efter år er mødt frem. Det er ikke altid der har været det store salg, men det er så hyggeligt, man får snakket med så mange mennesker og så har der altid været kaffe/te og hjemmebagt kage.

En stor tak skal også lyde til Jørn Larsen og de mange elever og forældre, som gennem årene har hjulpet til. Ligeledes vil jeg takke loppemarkedsgruppen, som har brugt mange søndage på alle de praktiske ting, som skal være på plads til et loppemarked.

Erik Malling 

Vejby Lokalråd