Vejby lokalråd

 

Samarbejde mellem foreninger, institutioner og borgere 

i Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby

 

 

"Vejby lokalråds formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet.
Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet.
Det er rådets opgave at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet.
Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Gribskov Kommune." 
Vedtægter for Vejby Lokalråd

Lokalrådet s medlemmer er udpeget af Vejby kirke, Sankt Helene Skole, 3 grundejerforeninger, Vejby Idrætsforening, Trongårdsforeningen og Vejby Forsamlingshus og derudover er der 4 borgervalgte medlemmer.

Her på hjemmesiden kan du læse om de fælles arrangementer og projekter, som lokalrådet støtter og aktivt arbejder med.

"Udviklingen kommer af sig selv - det gør fremskridtet ikke" Jakob Reddersen på Visionsdag for Vejby 2012

Kom og vær med - Støt op om et aktivt lokalliv - bidrag med din stemme og dine ideer.

 

Vejby Nyt


Lokalbladet for Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby

Bladet udgives af Vejby Lokalråd i samarbejde med BMGrafik/Bent Madsen og udkommer 5 gange om året. 

Print & annoncer: BM Grafik, info@bm-grafik.dk, 4059 5200,

Redaktør (ansv.): Kirsten Mousten,  vejbynyt@gmail.com, 2030 1344

Oplag: 2000. Vejby Nyt omdeles til fastboende i Vejby Sogn.
Det er et stort arbejde  at uddele bladet, og vi håber på jeres forståelse, hvis det ikke altid når frem. Uddelingen varetages af en gruppe frivillige med Vejby Lokalråd/Erik Malling i spidsen. Stort tak for det.

Er du interesseret i at hjælpe med uddelingen kontakt Erik Malling tel. 4870 63 64.

 

Bladet lægges også (i begrænset mængde)  på Skt. Helene Skole (Biblioteket, Vejby), Grivskov Lægecenter, Rema 1000, Circle K, Frisør New Hair & Spar Vejby Strand. 

Læs Vejby Nyt online

Læs både seneste nummer samt tidligere udgivelser tilbage til 2012 her:

issuu.com/vejbynyt

Vejby Lokalråd