Vejby lokalråd

Kontakt lokalrådet

  

  


Loppemarked


Information for stadeholdere
Der er adgang til skolegården fra kl. 8.30.
Stadepladser anvises af lokalrådets repræsentanter ved ankomst til pladsen.
Der er indkørsel fra Vejby Gadekær med mulighed for at køre op i skolegården og læsse af, men det henstilles til stadepladsholderne, at de parkerer på den store p-plads ved Vejbyhallen således, at de besøgende får mulighed for at benytte p-pladsen ved cykelstativerne lige ved skolegården.
Ønsker man at leje et bord, kan det gøres for 10 kr.
Det er stadepladsholdernes pligt at rydde op og fjerne eget affald.
Der er salg af kaffe/te og kage i skolegården.

Spørgsmål vedr. loppemarkedet kan rettes til lokalrådets formand Erik Malling
Telefon 48 70 63 64
E-mail: e.mallings@mail.dk.

 

Vejby Lokalråd